Syarat Keahlian

ASTRA Malaysia mempunyai lima (5) jenis keahlian iaitu;

A)   AHLI BIASA

Terbuka kepada semua orang Melayu atau Bumiputera yang beragama Islam, warganegara Malaysia, lelaki dan perempuan yang menetap di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas dan memiliki Lesen Pemancaran Radio Amator (Amateur Radio Transmitting License) yang sah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Ahli biasa dikehendaki membayar yuran tahunan setiap tahun serta yuran lain atau dana lain seperti yang ditetapkan bayarannya oleh jawatankuasa PERSATUAN.

B)   AHLI SEUMUR HIDUP

Terbuka kepada semua orang Melayu atau Bumiputera yang beragama Islam, warganegara Malaysia, lelaki dan perempuan yang menetap di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas dan memiliki Lesen Pemancaran Radio Amator (Amateur Radio Transmitting License) yang sah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Ahli seumur hidup perlu membayar atau menjelaskan yuran keahlian sekaligus (tiada yuran tahunan) serta membayar yuran lain atau dana lain seperti yang telah ditetapkan bayarannya oleh Jawatankuasa PERSATUAN.

C)   AHLI BERSEKUTU

Terbuka kepada semua orang bukan Melayu, lelaki dan perempuan yang menetap di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas dan memiliki Lesen Pemancaran Radio Amator (Amateur Radio Transmitting License) yang sah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia atau lesen pemancaran dari negara lain yang diperakui atau diterima pakai atau disahkan oleh kerajaan Malaysia . Ahli bersekutu dikehendaki membayar yuran tahunan setiap tahun serta yuran lain atau dana lain seperti yang ditetapkan bayaranannya oleh Jawatankuasa PERSATUAN.

D)   AHLI SWAL

Untuk tujuan latihan dan kemahiran berkomunikasi dengan cara yang betul sebelum memperolehi lesen radio amator yang sah, PERSATUAN membuka keahlian SWAL kepada semua orang Melayu atau Bumiputera yang beragama Islam, warganegara Malaysia, lelaki dan perempuan yang menetap di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, berminat dengan komunikasi radio amator tetapi tidak memiliki Lesen Pemancaran Radio Amator (Amateur Radio Transmitting License) yang sah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia.

Ahli SWAL dikehendaki membayar yuran tahunan setiap tahun serta yuran lain atau dana lain seperti yang ditetapkan bayarannya oleh jawatankuasa PERSATUAN. Seseorang ahli SWAL dengan secara automatik menjadi ahli biasa PERSATUAN selepas beliau memperolehi lesen radio amator yang sah dari Kerajaan Malaysia. Pengendali radio amator yang mempunyai lesen pemancaran radio amator yang sah dari Kerajaan Malaysia tidak layak menjadi ahli SWAL.

E)    AHLI KEHORMAT

i.        Ahli Kehormat adalah keahlian yang diberikan kepada orang perseorangan atau ahli PERSATUAN atau bekas ahli PERSATUAN yang telah berjasa kepada PERSATUAN atau yang difikirkan dapat memberi manfaat atau faedah kepada PERSATUAN setelah diputuskan oleh Jawatankuasa PERSATUAN pada bila-bila masa.

ii.        Ahli Kehormat tidak dikenakan sebarang bayaran masuk dan yuran tahunan, akan tetapi Ahli Kehormat adalah berhak menggunakan apa-apa kemudahan PERSATUAN.

iii.        Secara automatik ahli PERSATUAN akan hilang status atau kelayakan sebagai keahlian PERSATUAN sedia ada beliau, selepas dianugerahkan keahlian Kehormat daripada jawatankuasa PERSATUAN.

iv.        Ahli Kehormat adalah tidak dibenarkan memegang apa-apa jawatan dalam PERSATUAN dan mengundi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PERSATUAN.

 

Updated 28/04/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *